Blog

Von Richthofen zaczynał w kawalerii” – zwrot w karierze zawodowej

„Rok 1915. Trwa I wojna światowa. Młody arystokrata, Manfred von Richthofen, służy w 1 pułku ułanów cesarza Wilhelma. Ale pierwsza wielka wojna określana mianem „światowej” nie jest rycersko-romantycznym konfliktem, w którym sprawdziłaby się rycerska i romantyczna jazda. To wojna „technologii” – ciężkich karabinów maszynowych Maxim, gazów bojowych, szybkostrzelnych dział i okrętów podwodnych. Kawaleria nieuchronnie odchodzi do chwalebnej przeszłości, nawet piechota, uzbrojona w nowoczesne karabiny, nie boi się już śmiercionośnych niegdyś lanc i szabel. Richthoffen, znudzony i rozczarowany dotychczasową służbą, zaczyna interesować się raczkującym podówczas lotnictwem bojowym….